Datu-babesa politika

Datuen Babesari buruzko informazio gehigarria

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Datuen Babesari buruzko Erregelamendu Orokorrean, apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan (EB) ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, O.A. dela zure datuak tratatzeko jardueren arduraduna.

 
1. Fitxategi-arduradunaren eta Datuen Babesaren Ordezkariaren identifikazioa

ESPAINIAKO LIBURUTEGI NAZIONALAk, (IFZ: Q2828005E), Kultura eta Kirol Ministerioari atxikitua, erabiltzaileei jakinarazten die datu pertsonalen fitxategi automatizatu batzuk daudela eta horien arduraduna ESPAINIAKO LIBURUTEGI NAZIONALA dela (helbidea: Paseo de Recoletos, 20-22, 28071- Madril, telefonoa +34 91 580 78 00). Fitxategi horietan jasotzen eta gordetzen dira erabiltzaile eta bezeroek ESPAINIAKO LIBURUTEGI NAZIONALAri (aurrerantzean, ELN) jakinarazten dizkion datu pertsonalak.
Aipaturiko Erregelamenduak Datuen Babesaren Ordezkariari esleitzen dizkion zereginak ELNeko Zuzendariordetza Nagusi-Kudeatzailetzaren titularrak burutuko ditu, eta herritarrek ere dpd@bne.eshelbide elektronikoaren bidez berarekin harremanetan jarri daitezke.

2. Fitxategiaren-helburua

Erabiltzaileak ELNeri honen web-orriaren bidez jakinarazten dizkion datu pertsonalak haiek euren borondatez ELNek eskainitako zerbitzu-inprimategien bitartez baino ez dira emango eta honakoak ELNrekin harremanetan jartzeko, alta emateko intereseko Liburutegian datu jakin batzuetara sarbidea izateko zein harremaneko e-postarako bideratuak daude, halakoetan datu-tratamendua saihestezina da eta, harremanerako sistemari atxikia dago. Kasu horietan, Liburutegiak bere erabiltzaileei jakinarazi nahi die datu horien tratamendua honako helburu hauetara zuzendua egon daitekeela:

 • Ekitaldi publikoetarako gonbidapenak kudeatzeko.
 • ELNren erabiltzaileen kudeaketarako, honako zerbitzu hauek burutzeko: txartela jaulkitzeko, obrak aurrez eskatzeko, dokumentu publikoak erreproduzitu eta erabiltzeko baimena eskatzeko, ELNren Zerbitzu-kartaren arabera.
 • Obren eskuraketa kudeatzeko, dohaintza barne.
 • Dokumentuen sarrerako eta irteerako erregistroa kudeatzeko.
 • ELNren segurtasuna kudeatzeko, instalazioen sarbideak kontrolatuz eta bideozaintza-sistemak ezarriz.

 
3. Legitimazioa

ELNek jakinarazten du zure datu pertsonalak erabileraren lege-oinarria haren helburu eta eginbeharrak betetzea dela. Helburu eta eginbehar horiek ELNek arautzen duen martxoaren 24ko 1/2015 Legearen 3. artikuluak eta abenduaren 9ko 640/2016 Errege Dekretuz onartutako Estatutuaren 2. artikuluak jasotzen ditu. Zure datuen tratamendua ezinbestekoa da ELNek eskaintzen dituen zerbitzuen onuraduna izateko.

 
4. ELNek aurreikusten duen datuen lagapenaren edo hirugarrenek jorratzen duten datuetarako sarbidea eskaintzen zaien hartzaileen identifikazioa.

ELNek, gai bakoitzean indarrean dagoen legeriaren arabera, egoera bakoitzak eskatzen duenean, bere betebeharrak burutzeko soilik jakinarazi edo lagatuko dizkio datuak administrazio publikoari, eta, hala badagokio, baita epaile, Fiskaltza, auzitegi, Kontuen Auzitegi edo Ararteko zein Estatuaren segurtasuneko indar eta gorputz organoen antzekoei ere.
Aitzitik, ELNek erabiltzaileari jakinarazten dio datu pertsonalen edozein tratamendua, arestian aipatutako Erregelamenduak ezarritako Espainian indarrean dagoen datuen babesari buruzko legeari dagoela atxikitua. Ildo horretan, ELN bne.es eta bne.gob.es domeinuen bidez erabiltzaileari eskatzen dizkion izaera pertsonaleko datuez izango da soilik erantzulea, eta horien konfidentzialtasuna bermatuko du. ELNek ez du izango datu pertsonal horien inongo erantzukizunik, hirugarrenek gizartearen zerbitzuari informazioa ematearen ondorioz egin dezaketen erabileraz, bere zerbitzuak eskaintzean edo bere jarduera burutzean datu horietara sartzeko aukera dutenean.
Informazioaren gizarteko zerbitzu-emaile hirugarrenak izango dira, mugatzeko asmorik gabe, hurrengo zerbitzuak eskaintzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoak:

 • Komunikazio-sare bidez zerbitzu hartzaileek eskainitako datuen igorpena.
 • Aipaturiko sarera sartzeko erabilitako sarbide-zerbitzuak.
 • Datuen biltegiratze zein gordetze zerbitzuak.
 • Eduki eta informazioen horniketa.

Halaber, ELN ez da erantzule egiten ELNrekin hiperestekak ezartzen dituzten hirugarrenen datuen tratamenduaz, ezta hiperesteken bidez ELNek euren bisitariei igortzen dien arduradunen datuez ere.

 
5. Eskubideak

ELNek erabiltzaileari jakinarazten dio honako eskubide hauek gauza ditzakela:

 • Bere datu pertsonaletara sartzea, eta baita honen tratamenduarekin erlazionaturiko informazio guztira ere.
 • Bere datu pertsonalak zuzentzea, eta baita horien tratamendua mugatzea ere.
 • Ezabatze eskaera.
 • Datuen tratamenduaren oposizioa.
 • Zure datu pertsonalen eramangarritasun eskaera.

 

Aurreko edozein kasutan, ELNek onartu egingo du datuen titularraren eskaria eta honako datuak, adierazpen, erreklamazio edo erreklamazioaren babesa jorratzeko zein lege kontuetarako bakarrik gordeko ditu.
Zure eskubideak tratamenduaren arduradunaren aurrean erabili nahi badituzu edo eskubideak izapidetzeari buruzko informazioa behar baduzu, 1. atalean ageri den harreman-datuetara bidal dezakezu eskabidea.