Declaració d'accessibilitat

Biblioteca Nacional d'Espanya s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web: https://www.bne.es

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i/o a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 1. falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  • Ús d'encapçalats. Encapçalats consecutius del mateix nivell (o superior) sense contingut entre ells
  • Independència del dispositiu. Indicador del focus del teclat no visible.
  • Existència d'alternatives textuals. Imatges sense alternativa textual
  • Agrupació estructural. Element P amb més de 150 caràcters i 2 o més elements BR utilitzats per simular paràgrafs de forma incorrecta. Element DIV que conté un text de més de 150 caràcters sense emprar cap etiqueta de marcat de text (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.). Abús de salts de línia BR en lloc d'emprar elements estructurals més adequats.
  • Formularis i etiquetes. Element INPUT que manca d'una etiqueta que identifiqui la seva finalitat. Etiquetes de camps de formulari (LABEL) ocultes visualment
  • Separació de contingut i presentació. Ús d'elements HTML de presentació desaconsellats.
  • Navegació consistent. Enllaços situats de forma contigua que apunten a la mateixa destinació
  • Compatibilitat. Ús d'identificadors repetits a la mateixa pàgina.
 2. càrrega desproporcionada
  • No aplica
 3. el contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
  • Existeixen imatges anteriors al 20 de setembre de 2018 sense text alternatiu i que formen part del contingut migrat.
  • Existeixen arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat i que s'han traslladat com a part de la migració de contingut.
  • Igualment, existeixen continguts de tercers que no estan desenvolupats en aquest Organisme, ni sota el seu control, que poden complir parcialment els requisits d'accessibilitat.

 

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 25/6/2024.

El método empleado para preparar la declaración ha sido: Servicio de diagnóstico en línea del Observatorio de Accesibilidad

Última revisió de la declaració: 17/5/2024.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web;
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut;
 • Formular cualquier otra consulta o sugerencia de mejora relativa a la accesibilidad del sitio web a través del siguiente correo electrónico: quejasysugerencias@bne.es.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per l'Àrea d'Assumptes Jurídics els qui s'encarregaran de donar tràmit a la consulta o suggeriment derivant-les als serveis tècnics corresponents.

Las revisiones de accesibilidad realizadas hasta la fecha de definición de la actual declaración están basadas en los criterios WCAG 2.1. Se establece como objetivo alcanzar la situación de cumplimiento estimada: Conforme, junto a ciertos requisitos de nivel AAA considerados relevantes para la mejora de la experiencia de uso del portal por parte del ciudadano.

Procediment d'aplicació

El procedimiento de reclamación recogido en el artículo 13 del Real Decreto 1112/2018 entrará en vigor el 20 de septiembre de 2019 para los sitios web nuevos y el 20 de septiembre de 2020 para los sitios web ya publicados.

quejasysugerencias@bne.es

Contingut opcional

La versió actualment visible és de juny de 2024 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d'accessibilitat d'acord amb l'eina de l'Observatori d'Accessibilitat Web.

La Biblioteca Nacional de España trabaja para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a la información y los servicios publicados en la página web en igualdad de condiciones.

La BNE cumple un buen número de requisitos alcanzando el nivel de adecuación estimado AA y sigue trabajando en la mejora de los aspectos señalados como mejorables.

A més la pàgina web de la BNE té implementada eina ReadSpeaker que permet la lectura automatitzada de les seves pàgines web. Els usuaris poden prémer el botó de reproducció per començar a escoltar la versió en àudio.

La BNE ha firmado un Convenio con la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), para la realización de pruebas de accesibilidad en la Biblioteca Nacional de España, contemplando también la accesibilidad de la página web institucional.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 11.0 o versions superiors i les últimes versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280x1024. Per a una òptima visualització de totes les pàgines és necessari poder executar Javascript. En cas d'estar desactivat, se segueix mostrant la informació de les pàgines encara que en alguns casos desestructurada.