Declaración de accesibilidade

Biblioteca Nacional de España comprometeuse a facer accesible o seu sitio web, de conformidade con Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web: https://www.bne.es

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido ás excepcións e/ou á falta de conformidade dos aspectos que se indican a seguir.

Contido non accesible

O contido que se recolle a seguir non é accesible polo seguinte:

 1. falta de conformidade co RD 1112/2018
  • Uso de encabezados. Encabezados consecutivos do mesmo nivel (ou superior) sen contido entre eles
  • Independencia do dispositivo. Indicador do foco do teclado non visible.
  • Existencia de alternativas textuais. Imaxes sen alternativa textual
  • Agrupación estrutural. Elemento P con máis de 150 caracteres e 2 ou máis elementos BR utilizados para simular parágrafos de forma incorrecta. Elemento DIV que contén un texto de máis de 150 caracteres sen empregar ningunha etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.). Abuso de saltos de liña BR en lugar de empregar elementos estruturais máis adecuados.
  • Formularios e etiquetas. Elemento INPUT que carece dunha etiqueta que identifique a súa finalidade. Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente
  • Separación de contido e presentación. Uso de elementos HTML de presentación desaconsellados.
  • Navegación consistente. Ligazóns situadas de forma contigua que apuntan ao mesmo destino
  • Compatibilidade. Uso de identificadores repetidos na mesma páxina.
 2. carga desproporcionada
  • Non aplica
 3. o contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable
  • Existen imaxes anteriores ao 20 de setembro de 2018 sen texto alternativo e que forman parte do contido migrado.
  • Existen arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpren na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade e que se trasladaron como parte da migración de contido.
  • Igualmente, existen contidos de terceiros que non están desenvolvidos neste Organismo, nin baixo o seu control, que poden cumprir parcialmente os requisitos de accesibilidade.

 

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 25/6/2024.

O método empregado para preparar a declaración foi: Servizo de diagnóstico en liña do Observatorio de Accesibilidade

Última revisión da declaración: 17/5/2024.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web;
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido;
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web a través do seguinte correo electrónico: quejasysugerencias@bne.es.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola área de Asuntos Xurídicos quen se encargarán de dar trámite á consulta ou suxestión derivándoas aos servizos técnicos correspondentes.

As revisións de accesibilidade realizadas ata a data de definición da actual declaración están baseadas en os criterios WCAG 2.1. Establécese como obxectivo alcanzar a situación de cumprimento estimada: Conforme, xunto a certos requisitos de nivel AAA considerados relevantes para a mellora da experiencia de uso do portal por parte do cidadán.

Procedemento de aplicación

procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do Real Decreto 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2019 para os sitios web novos e o 20 de setembro de 2020 para os sitios web xa publicados.

quejasysugerencias@bne.es

Contido opcional

A versión actualmente visible é de xuño de 2024 e nesa data fíxose a revisión do nivel de accesibilidade de acordo con a ferramenta do Observatorio de Accesibilidade Web.

A Biblioteca Nacional de España traballa para garantir que todos os cidadáns poidan acceder á información e os servizos publicados na páxina web en igualdade de condicións.

A BNE cumpre un bo número de requisitos alcanzando o nivel de adecuación estimado AA e segue traballando na mellora dos aspectos sinalados como mellorables.

Ademais a páxina web da BNE ten implementada ferramenta ReadSpeaker que permite a lectura automatizada das súas páxinas web. Os usuarios poden pulsar o botón de reprodución para comezar a escoitar a versión en audio.

A BNE asinou un Convenio coa Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE), para a realización de probas de accesibilidade na Biblioteca Nacional de España, contemplando tamén a accesibilidade da páxina web institucional.

O sitio web está optimizado para os navegadores Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versións superiores e as últimas versións vixentes de Firefox, Safari, Opera e Google Chrome. A resolución web mínima recomendada é de 1280x1024. Para unha óptima visualización de todas as páxinas é necesario poder executar Javascript. En caso de estar desactivado, séguese mostrando a información das páxinas aínda que nalgúns casos desestructurada.